تغییر سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان از 167 به 1670  
راهنمای ارباب رجوع
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 561

     

 

 

 

 

     

 

فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها