***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
آخرین به روز رسانی : ۸ فروردین ۱۳۹۹
راهنمای آدرس و شماره تماس مراکز و اداره کل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 6395

آدرس : رشت –گلسار - نبش خیابان 115 پیش شماره استان :013
آدرس پست الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان :
  info@gilantvto.ir و gilan@irantvto.ir

کد پستی : 74319-41648
صندوق پستی : 1981-41635
******************************************
شماره پیامک اداره کل30007650000167
 1670:تلفن گویا 

 متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا
 کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند  
شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحدهای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان                 

ردیف

نام واحد

شماره

تماس مستقیم

ایمیل
 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

1

نگهبانی

33751540

33724304

 -

-

129

200

2

دفتر مدیریت

33721545

 

-

102

103

201

202

3

دورنگار دفتر مدیریت

33721546


-

-

4

معاون آموزشی

33721544

 m_gholipour@gilantvto.ir

مصطفی قلی پور

203

5

معاون مالی

33751542

 a_jamadigigasari@gilantvto.ir

عباس جمادی

204

6

حراست

33721547

 

سید عبدا... میرفاطمی

206

7

ذیحساب

-

 

امیر حسین زاهد پور

207

8

رئیس مالی

33726343

 

فاطمه سجودی

208

9

امین اموال

-

 

محمد رضا میرزازاده- ابوطالب مقصودی

209

10

حسابداری

-

 

آسیه جدی فرد- حمیرا خوشحال

210

11

دفتر داری  چک

-

 

لیلا رنجکش 

212

12

بودجه  اعتبارات

-

 

مهرداد قانع -زینب فهیم

213

13

حقوق و دستمزد

-

 

سمیه حاتمی- مریم حقیقت

214

14

دفتر حقوقی

33722320

 

اصغر شهریاری- لیلا رضاپور

215

15

انفورماتیک

33751544

 

علی معتمد

216

16

دبیرخانه

-

 

فاطمه چوب تراش- نرگس نعمت طلب- فاطمه خانزاده

217

18

رفاه

-

 

محمد حسین زاده

219

19

کارگزینی

 

محمود باقی زاده

220

20

رئیس امور عمومی

33724480

 

مازیار قوام

221

21

آمارپرسنلی حضور و غیاب

-

 

زهره حسین زاده

223

23

المپیاد وصول

 

حسین ابراهیم نیا

226

24

مدیریت عملکرد

 

محمد جعفری- عبدالرضا آبچی

227
 25
آموزشگاههای آزاد

-

 

فاطمه رضائی

229

 

معصومه موسی زاده

230

 

مریم دیوبار مریم مسیب زاده

232

 

فاطمه نجم

234

26

رئیس آموزشگاههای آزاد

33721543

 

کاظم پورنصیری

231

27

رئیس اداره آموزش و پژوهش

33721560

 

رامین رفیع زاده

23630

نقلیه

-

 

کاظم اصغری

243

31

واگذاری

-

 

مجتبی جعفرزاده

245

32

روابط عمومی

33730020

 

مجتبی نیکزاد- مرتضی معصومی

-

 

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی