***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
راهنمای آدرس و شماره تماس مراکز و اداره کل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 5603

آدرس : رشت –گلسار - نبش خیابان 115 پیش شماره استان :013
آدرس پست الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان :
  info@gilantvto.ir و gilan@irantvto.ir

کد پستی : 74319-41648
صندوق پستی : 1981-41635
******************************************
شماره پیامک اداره کل30007650000167
 1670:تلفن گویا 

 متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا
 کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند  
شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحدهای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان                 

ردیف

نام واحد

شماره

تماس مستقیم

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

1

نگهبانی

33751540

33724304

33724653

-

129

200

2

دفتر مدیریت

33721545

-

102

103

201

202

3

دورنگار دفتر مدیریت

33721546

-

-

4

معاون آموزشی

33721544

مصطفی قلی پور

203

5

معاون مالی

33751542

عباس جمادی

204

6

حراست

33721547

سید عبدا... میرفاطمی

206

7

ذیحساب

-

امیر حسین زاهد پور

207

8

رئیس مالی

33726343

عباس جمادی

208

9

امین اموال

-

محمد رضا میرزازاده- ابوطالب مقصودی

209

10

حسابداری

-

آسیه جدی فرد- حمیرا خوشحال- مهرداد قانع

210

11

دفتر داری  چک

-

لیلا رنجکش - فاطمه سجودی

212

12

بودجه  اعتبارات

-

مازیار قوام - احمد رضا نوری-زینب فهیم

213

13

حقوق و دستمزد

-

سمیه حاتمی- مریم حقیقت

214

14

دفتر حقوقی

33722320

اصغر شهریاری- عبدالرضا آبچی

215

15

انفورماتیک

33751544

رامین رفیع زاده-آمنه رمضانی

216

16

دبیرخانه

-

زهره حسین زاده- نرگس نعمت طلب

217

17

فاطمه چوب تراش فاطمه خانزاده حمیده پاکباز

218

18

رفاه

-

سیده مرضیه طبایی - مولود احمدی زاده

219

19

کارگزینی

محمود باقی زاده

220

20

رئیس امور عمومی

33724480

اصغر شهریاری

221

21

آمارپرسنلی حضور و غیاب

-

علیرضا فتحی ولی هاشمی نیا جواد قوتی

223

22

رفاه

محمد حسین زاده-عبد الله کرمی

225

23

المپیاد وصول

سید حبیب قرآنی حسین رضائی نژاد

226

24

مدیریت عملکرد

کریم وطن دوست رضا ملکی

227
 25
آموزشگاههای آزاد

-

فاطمه رضائی

229

معصومه موسی زاده

230

مریم دیوبار مریم مسیب زاده

232

علیرضا صفری حسین حقیقی

233

صغری بشارتی

234

26

رئیس آموزشگاههای آزاد

33721543

مریم قنبری

231

27

رئیس اداره آموزش و پژوهش

33721560

محسن نصرتی

236

30

نقلیه

-

کاظم اصغری

243

31

واگذاری

-

مجتبی جعفرزاده

245

32

حبیب ا... غفوری حمید هماپور

239

30

نقلیه

-

کاظم اصغری

243

31

واگذاری

-

مجتبی جعفرزاده

245

32

روابط عمومی

33730020

مجتبی نیکزاد- مجید تمیزکار-مرتضی معصومی

-

فرمت : pdf حجم :186.3516 KB

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی