***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
آموزش های مهارتی و کارآفرینی در روستاها
زمان درج : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۰:۵۱ تعداد بازدید : 129 نسخه چاپی

آموزش های مهارتی و کارآفرینی در روستاها

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها