***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
آموزش های مهارتی و کارآفرینی در روستاها
زمان درج : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۰:۵۱ تعداد بازدید : 44 نسخه چاپی

آموزش های مهارتی و کارآفرینی در روستاها

فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها