***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ محمد حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان شد
زمان درج : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۱:۳۳ تعداد بازدید : 499 نسخه چاپی

طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ محمد حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان  شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، محمد حسینی خشک اسطلخی به سمت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر سلیمان پاک سرشت، طی حکمی محمد حسینی خشک اسطلخی را به سمت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منصوب کرد.

براساس این  گزارش در این حکم آمده است:

سلام علیکم؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان  "مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان" منصوب می شوید تا از طریق تعامل، همدلی و بهره­ مندی از توانمندی های نیروی انسانی آن اداره کل و مراکز تابعه و هم چنین ارتباط موثر با معاونین سازمان، مدیران ستادی و استانی، مسئولان دولتی، بخش های عمومی و خصوصی در راستای دستیابی به رسالت، مأموریتها و اهداف سازمان، اولویت های زیر را در دستور کار قرار دهید.


- برنامه ریزی آموزشی بر مبنای نیازسنجی حاصل از تعاملات بین دستگاهی، سند آمایش سرزمین، عوامل موثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی ذیل هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستان های تابعه استان و استاندار محترم در راستای ارتقای کیفی و تنوع بخشی آموزش های فنی و حرفه ای.

- استقرارعدالت آموزشی از طریق افزایش دسترسی اقشارآسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی به فرصت های  مهارت آموزی ازطریق هماهنگی و همکاری دوسویه با دستگاه های ذیربط.

-  برنامه ریزی درجهت ایجاد و توسعه رشته های جدید متناسب با نیازهای استان و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای  با اولویت فناوری های جدید و افزایش تنوع و سطح دسترسی به این نوع آموزش ها.

-  برنامه ریزی برای ایجاد ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با بسته های اشتغال فراگیر و روستایی و توانمندسازی نیروی کار درجهت صیانت از اشتغال و بهره وری (طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، طرح کارورزی)

-  بهره گیری مؤثر از ظرفیت همکاران و مربیان محترم در راستای پیاده سازی مدیریت مشارکتی و افزایش رضایتمندی شغلی.

 -برنامه ریزی جهت ارتقای توان نظام مهارت آموزی از طریق تعامل سودمند بین دستگاهی و بسترسازی و ترغیب ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش های فنی وحرفه ای متناسب با نیازمندی های محلی ومنطقه ای و اقتضای بازار کار

- استقرار نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، جلب مشارکت نیروهای خدوم وکارشناس در آن استان با رویکرد شایسته سالاری وشایسته گزینی.

- تحقق عدالت توزیعی و رویه ای وتدوین راهکارهای مدیریت مشارکتی و افزایش رضایتمندی شغلی همکاران و شناسایی و رفع دغدغه های آنان نیازسنجی وبرنامه ریزی جهت توانمندسازی وارتقاء سطح مهارت شغلی و حرفه ای نیروی انسانی بالاخص مربیان آموزش فنی و حرفه ای تحت سرپرستی بر اساس مأموریت های محوله.

- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر وکارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی وآتی) وارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزش فنی و حرفه ای وتوام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

- ارتقا کیفی و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد در تمام حوزه های تحت سرپرستی و استفاده از نتایج حاصل از آن در جهت اصلاح امور و بهبود مستمر.

- ارتقای کیفیت آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی وکاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازارکار.

- افزایش نقش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

-دفاع موثر از مصالح آن اداره کل در تمامی مراجع قضایی و تهیه و تدوین شناسنامه کامل اموال منقول و غیرمنقول.

انتظار می رود گزارش اقدامات انجام شده در هر یک از محورهای فوق به صورت دوره ای تهیه و ارسال گردد.                                               

امید آنکه با توکل به ایزد منان درانجام وظایف محوله موفق و منصور باشید.

 

برچسب ها : فنی و حرفه ای

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها