***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
بازدید اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان صومعه سرا ازکارگاه صنایع دستی مرکز
زمان درج : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي ساعت ۱۳:۲۸ تعداد بازدید : 587 نسخه چاپی

بازدید اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان صومعه سرا ازکارگاه صنایع دستی مرکز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکزآموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا، اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان صومعه سرا (نعمت پور؛ معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری - پورموسی؛ رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی - دکترآگاه؛ رئیس اداره بهزیستی- نصرت طلب؛ سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای- خانم کرمدار؛ دبیر ستاد و کارشناس سیاسی وخانم پورجمالی؛ مدیرعامل مرکزمشاوره مهر و جمعیت سلامت و روان )ازکارگاه صنایع دستی مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان بازدید کردند.

با توافق صورت گرفته فیمابین دبیر ستادمبارزه بامواد مخدر استان و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان،  یک دوره آموزش مهارتی باعنوان ساخت جعبه های تزئینی (کارتوناژ) برای مددجویان مرکزمشاوره مهروجمعیت سلامت روان شهرستان صومعه سرا توسط مرکزآموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک درحوزه خواهران برگزارگردید.این دوره باهدف توانمندسازی وارتقائ زنان مددجوی بی بضاعت جهت راه انداختن کسب وکارخانگی و به منظور عرضه محصولات خودبرگزار شد .

ابتدای این بازدید نصرت طلب ( سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک )توضیحات کاملی را درخصوص کارگاه ،رشته های فنی وحرفه ای ، دوره مذکور ارائه و خواستار توجه ویژه به این نوع دوره ها شدند.

درادامه مهندس نعمت پور معاون سیاسی امنیتی شهرستان صومعه سرا ازنمونه کارهای ساخته شده توسط کارآموزان بازدید واظهارامیدواری نمودند که شرایطی فراهم گردد تا از افراد مهارت دیده حمایت گردد. ایشان کارهای عملی صورت گرفته ازسوی کارآموزان و زنان مددجو رابسیار با ارزش و مثبت تلقی نموده وعنوان نمودند که آموزشهای فنی وحرفه ای می تواند کمک شایانی به اقتصاد خانوارها نماید و همچنین ازاین طریق می توان به اشتغال پایدار وهدفمند بسیار نزدیک شد. لازم به توضیح است که مقررشد نمایشگاه های دائمی برای عرضه وفروش محصولات صنایع دستی و ارائه نمونه کارهای عملی کارآموزان درشهرستان راه اندازی گردد.

برچسب ها : فنی وحرفه ای

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی