***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
دوره آموزشی سلامت روان ویژه کارکنان مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا
زمان درج : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۰:۲۴ تعداد بازدید : 644 نسخه چاپی

دوره آموزشی سلامت روان ویژه کارکنان مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا، دوره آموزشی سلامت روان ویژه کارکنان مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک شهرستان دراین مرکز برگزارگردید. این دوره بمنظور سلامت روحی وروانی،افزایش انگیزه ورعایت بهداشت وایمنی محیط کار، درمحل مرکز طی چندین جلسه متعدد توسط روانشناس شبکه بهداشت ودرمان برای کلیه کارکنان مرکز تشکیل شد.

نصرت طلب سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای صومعه سرا دراین خصوص اذعان داشت: فرآیند آموزش وبهسازی از فعالیتهای ضروری برای تطبیق نیروی انسانی باشرایط متغیر سازمان ومحیط می باشد. دوره های آموزشی ضمن خدمت سلامت روان جهت ارتقائ توانمندی های کارکنان ومربیان مرکز هماهنگ شده وسعی براین داریم که تا آخر سال جاری دوره های متعدد دیگری نیز برگزارنمائیم.

لازم به توضیح است که پس ازاتمام دوره و اخذ آزمون ازشرکت کنندگان، گواهینامه آموزشی مرتبط صادر می گردد.

برچسب ها : فني و حرفه اي

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی