***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان صومعه سرا ؛ آموزش موضوع مهم و گسترده ای است که باید با همکاری همه نهادها و ارگانها آن رابسط وگسترش دهیم
زمان درج : ۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۰۸:۵۷ تعداد بازدید : 71 نسخه چاپی

فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان صومعه سرا ؛ آموزش موضوع مهم و گسترده ای است که باید با همکاری همه نهادها و ارگانها آن رابسط وگسترش دهیم

نصرت طلب؛ درسال 97، هشت دوره آموزشی مختلف باتعداد 435نفرسربازوظیفه وبالغ بر66000 نفرساعت آموزش توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا صورت گرفته که ازاین لحاظ این مرکز درسطح استان ازبین مراکز 22گانه آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان مقام اول راکسب نموده است.

            به گزارش مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا، نشستی باحضور سرهنگ کوهستانی (فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان) نصرت طلب ( سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای)سرهنگ طهماسبی (جانشین فرمانده انتظامی )عباسی (مسئول آموزش) سرگرداحمدی(مسئول آموزش نیروی انسانی نیروی انتظامی)وجوادی نیا مربی پیرامون همکاری در امر مهارت آموزی خانواده بزرگ نیروی انتظامی، دردفترفرماندهی انتظامی شهرستان صومعه سرا برگزارگردید.

در ابتدا سرهنگ کوهستانی ضمن عرض خیرمقدم وقبولی عبادات وتشکرازمجموعه مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان ،بیان داشتندکه به خدمت سربازی درسنوات گذشته به عنوان یک اتلاف وقت دوساله نگاه می کردند ولی اکنون باتوجه به دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) به فرمانده کل ستادنیروهای مسلح مبنی برآموزش مهارت به سربازان ،فرصت خوبی دراختیار جوانان قرارمی گیرد تاضمن انجام خدمت مقدس سربازی دریک یاچندحرفه نیز مهارت خودراافزایش دهند که این هم به نفع خودشان است هم به نفع سازمان. ایشان تاکیدداشتندکه آموزش بایدمستمرشودتاملکه ذهن قرارگیرد. بحث آموزش بحث گسترده ای است که بایدباهمکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آن رابسط وگسترش دهیم.

درادامه نصرت طلب ضمن عرض سلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات حاضرین، به برسی عملکرد آموزش سربازان وظیفه نیروی انتظامی درسال 97پرداخت واشاره داشت که درسال 97، هشت دوره آموزشی مختلف باتعداد 435نفرسربازوظیفه وبالغ بر66000 نفرساعت آموزش توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا صورت گرفته که ازاین لحاظ این مرکز درسطح استان ازبین مراکز 22گانه آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان مقام اول راکسب نموده است. ایشان تاکیدداشتندکه باتوجه به اینکه رسیدن به اشتغال مولد وترویج فرهنگ مهارت آموزی جزء رسالت و اهداف اصلی ما می باشد ونیزدرعصرحاضرنبود شغل اداری و ورشکستگی برخی شرکتهای خصوصی معضل اصلی جامعه ماست بنابراین به امرمهارت آموزی افراد درسال 98باشدت وجدیت بیشتری خواهیم پرداخت ودراین راستا همکاری سایرمسئولین شهرستان رانیزخواستاریم.

سپس سرهنگ طهماسبی جانشین فرماندهی، به بیان نظراتی ازقبیل آموزش به خانواده های پرسنل نیروی انتظامی پرداختندکه بااعلام موافقت وقول همکاری ازطرف سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای مبنی بربرگزاری دوره های درخواست شده مواجه گردید.ضمناً نصرت طلب ازفرماندهی انتظامی شهرستان بابت بازدیدمیدانی ازمرکز آموزش فنی وحرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا دعوت بعمل آوردند. جلسه باذکرصلوات برمحمدوآل محمد(ص) به پایان رسید.

برچسب ها : فني و حرفه اي

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی