"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن "  
بروز رسانی زیر سایت های اداره کل
زمان درج : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تعداد بازدید : 88 نسخه چاپی

بروز رسانی زیر سایت های اداره کل

در راستای راه اندازی سایت جدید اداره کل، زیر سایت های اداره کل (آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی -اداره امور موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی - اداره سنجش و ارزشیابی مهارت - اداره امور عمومی و پشتیبانی - اداره مالی) ، در منوی وب سایت های اداری نیز راه اندازی گردید

فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها
فراخوان ، مناقصه ها و مزایده ها