برگزاري دوره آموزشي خودياري فني براي رؤساي ادارات شهرستان لاهيجان

به گزارش مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لاهيجان ، با همكاري مشترك مركز آموزش فني و حرفه اي و فرمانداري لاهيجان دوره آموزشي 5 ساعته خودياري فني خودرو از ساعت 13 الي 30/15 دقيقه روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 24 و 25/6/97 توسط مربيان صنايع خودروي مركز مهندس سيد تقي سعادت مير قديم ، مهندس حسن قربانزاده و مهندس محمد يوسف مهر لطيفان در محل كارگاه اتومكانيك مركز لاهيجان برگزار شد.

مهندس اماني رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي لاهيجان ، هدف برگزاري دوره فوق را آشنا نمودن روساي ادارات با فعاليت ها و توانمندي هاي آموزشي مركز دانسته، در همين راستا و پس از پايان دوره شركت كنندگان با اعلام رضايت صد در صد از اجراي خوب مربيان ضمن درخواست دوره تكميلي ،قول مساعدت براي هدايت مخاطبان و كاركنان خود به مركز فني و حرفه اي را دادند.

رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي لاهيجان خبر از برگزاري دوره سرويس و نگهداري خودرو،خودياري فني برق و خودياري فني تاسيسات در آينده نزديك براي روساي ادارات شهرستان لاهيجان را دادند.

برگزاري دوره آموزشي خودياري فني براي رؤساي ادارات شهرستان لاهيجان
برگزاري دوره آموزشي خودياري فني براي رؤساي ادارات شهرستان لاهيجان
برگزاري دوره آموزشي خودياري فني براي رؤساي ادارات شهرستان لاهيجان
برگزاري دوره آموزشي خودياري فني براي رؤساي ادارات شهرستان لاهيجان
برگزاري دوره آموزشي خودياري فني براي رؤساي ادارات شهرستان لاهيجان

  • تاریخ درج : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور ساعت ۰۹:۵۱
  • تعداد بازدید: 669