نشست مدیر عامل شرکت بین المللی طلیعه عمار به عنوان یکی از خیرین برجسته استان با ریاست فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در راستای حمایت از ایجاد بستر اشتغال

به گزارش روابط عمومی  فنی و حرفه ای شهرستان رودسر  مدیر عامل شرکت بین المللی طلیعه عمار به عنوان یکی از خیرین برجسته استانی به دعوت ریاست فنی و حرفه ای رودسردر اداره فنی و حرفه ای حضور یافت. ودر خصوص روند اجرای مهارت آموزی در شهرستان تبادل نظر گردید .

در این نشست مهندس اکبرپور بازرگانی مدیر عامل شرکت بین المللی طلیعه عمار مهارت آموزی را بازوی توانمند اشتغال زایی در کشور دانست . و بیان داشت  فنی و حرفه ای با داشتن امکانات به روز می تواند به ایجاد اشتغال جوانان در شهرستان کمک کند. در ادامه این نشست ضمن بازدید از کارگاهها ی آموزشی مقرر گردید با نشست با مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان شرایط حضور این شرکت به عنوان خیر در سازمان فراهم گردد.

  • تاریخ درج : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي ساعت ۱۱:۲۸
  • تعداد بازدید: 261