نشست راهبردی با مؤسسات کارآموزی آزاد شهرستان املش

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان املش، نشست راهبردی با حضور سرپرست مرکز و مدیران آموزشگاه های آزاد شهرستان املش برگزار شد. در این نشست مشکلات و موانع موجود مؤسسین و مدیران مطرح گردید و مقرر شد در اولین فرصت با انتخاب مسول آموزشگاه آزاد در شهرستان کلیه اين امور پیگیری گردیده و برنامه ریزی مدون جهت پویایی آموزشگاه ها در شهرستان صورت پذیرد.

  • تاریخ درج : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي ساعت ۱۳:۳۰
  • تعداد بازدید: 425