اختصاص و تحویل 16 دستگاه خودروی سواری جهت تجهیز کارگاههای اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان ، در راستای به روزرسانی تجهیزات کارگاه های آموزشی اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ، 16 دستگاه خودرو سواری ، تهیه و برای آموزش حرفه های مرتبط با اتومکانیک در اختیار مراکز آموزشی قرار گرفت .

برطبق این گزارش رحیم عطایی پور، مدیر کل استان در این رابطه اظهار داشت: تخصیص این خودرو ها در راستای اجرای برنامه های جدید سازمان مبنی بر به روز رسانی و تجهیز کارگاههای آموزشی اتومکانیک سراسر کشور با توجه به سهم این حرفه در بازار اشتغال کشور صورت پذیرفته است .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان با اشاره به رابطه مهارت آموزی و اشتغال بر ارتباط هرچه بیشتر این اداره کل با صنایع و صنوف براساس نیازسنجی آموزشی تأکید نمود. 

  • تاریخ درج : ۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند ساعت ۱۷:۴۸
  • تعداد بازدید: 2265