بازدید بخشدار مرکزی شهرستان تالش از کارگاههای آموزشی مرکز

   اسماعیل زاده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت امام خمینی (ره) تالش اعلام نمودکه بخشدار مرکزی شهرستان تالش و تعدادی از همکاران آن مجموعه از فعالیت ها و کارگاههای آموزشی مرکز تالش از نزدیک بازدید نمودند.

    آقای شکوری بخشدار  مرکزی؛ ضمن اعلام خرسندی از مجموعه فعالیتهای مرکز، آموزش های فنی و حرفه ای را یکی از الویت های اصلی در ایجاد اشتغال پایدار بیان داشتند. ایشان از کلیه کارگاهها بازدید نموده و با مربیان و کارآموزان کارگاهها از نزدیک صحبت نمودند.

بازدید بخشدار مرکزی شهرستان تالش از کارگاههای آموزشی مرکز

  • تاریخ درج : ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۰۷:۵۸
  • تعداد بازدید: 2187