شماره تماس کارکنان
۲۸ تیر ۱۴۰۰ 225

گلسار - نبش خیابان 115 پیش شماره استان :013 

آدرس پست الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان :

  info@gilantvto.ir و gilan@irantvto.ir

کد پستی : 74319-41648

صندوق پستی : 1981-41635

******************************************

شماره پیامک اداره کل 30007650000167

 1670:تلفن گویا 
 

 متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا

 . تماس حاصل نمایندکارشناس مربوطه  

شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحدهای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  

ردیف

نام واحد

شماره

تماس مستقیم

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

1

نگهبانی

33751540

33724304

-

129

200

2

دفتر مدیریت

33721545

-

102

103

201

202

3

دورنگار دفتر مدیریت

33721546

-

-

4

معاون آموزشی

33721544

مصطفی قلی پور

203

5

معاون مالی

33751542

عباس جمادی

204

6

حراست

33721547

سید عبدا... میرفاطمی

206

7

ذیحساب

-

محمدرضا شمسائی

207

8

رئیس مالی

33726343

فاطمه سجودی

208

9

امین اموال

-

 ابوطالب مقصودی

209

10

حسابداری

-

آسیه جدی فرد- حمیرا خوشحال

210

11

دفتر داری  چک

-

لیلا رنجکش

212

12

بودجه  اعتبارات

-

مهرداد قانع -مازیار قوام

213

13

حقوق و دستمزد

-

سمیه حاتمی- مریم حقیقت

214

14

دفتر حقوقی

33722320

اصغر شهریاری- لیلا رضاپور

215

15

انفورماتیک

33751544

محمود شادکام

241

16

دبیرخانه

-

فاطمه چوب تراش- نرگس نعمت طلب- فاطمه خانزاده

227

17

رفاه

-

محمد حسین زاده

219

18

کارگزینی

 

محمود باقی زاده

220

19

رئیس امور عمومی

33724480

هادی یوسفی

221

20

آمارپرسنلی  حضور و غیاب

-

مرضیه حاجی قلی پور

223

21

المپیاد

 

حسین ابراهیم نیا

217

22

مدیریت عملکرد

 

محمدرضایوسف پور- عبدالرضا آبچی

218
 23
آموزشگاههای آزاد

-

کامبیز الهیاری

229

 

معصومه موسی زاده

230

 

مریم دیوبار  مریم مسیب زاده

232

 

فاطمه نجم

234

24

رئیس آموزشگاههای آزاد

33721543

فاطمه رضائی

231

25

سرپرست اداره آموزش و پژوهش

33721560

سیده سمیه خاتمی نژاد

236

26

نقلیه

-

کاظم اصغری

243

27

واگذاری

-

مجتبی جعفرزاده

245

28

روابط عمومی

33730020

مجتبی نیکزاد- مرتضی معصومی

-

 

 

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
گزارش عملکرد 1398 اداره کل
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی