فرم سنجش رضایت کارکنان
نظر به اينكه درك و نگرش كاركنان درباره وضعيت تسهيلات رفاهي، برنامه‌هاي انگيزشي و نظام جبران خدمت در سازمان تاثير بسزايي در ارتقاء بهره‌وري و كارآيي كاركنان خواهد داشت و آگاهي از اين موضوع سازمان را در برنامه‌ريزي هاي آتي در اين زمينه ياري خواهد نمود، لذا خواهشمند است ديدگاهها و نظرات خود را در رابطه با موضوع در قالب سوالات ذيل اعلام فرماييد.
با تشكر

لطفا میزان رضایت خود را از هر شاخص مشخص نمایید

1- میزان رضایت شما از اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا در سازمان تا چه حدی است؟
2- میزان رضایت شما از تسهیلات رفاهی (ورزشی، تسهیلات زیارتی سیاحتی) تا چه حدی است؟
3- به چه میزان از تسهیلات اعتباری و وامهای پرداختی (مسکن و ضروری) سازمان راضی هستید؟
4- رضایت شما از خدمات بیمارستانی و درمانی سازمان های بیمه طرف قرارداد به چه میزان می باشد؟
5- به چه میزان از نظام ارزشیابی عملکرد سالیانه توسط سرپرستان رضایت دارید؟
6- تا چه حدی از نظام مسیر ارتقاء شغلی رضایت دارید؟
7- میزان رضایت شما از برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تا چه حدی است؟
8- تا چه حدی از تفویض اختیار توسط مدیران رضایت دارید؟
9- به چه میزان از نظام ارتباطی با همکاران و مدیران خود رضایت دارید؟
10- از وجود فرصت های برابر به چه میزان رضایت دارید؟
11- میزان رضایت شما از شرایط فیزیکی محیط کار (فضای کار ، نور ، هوا ، صدا و ...) تا چه حد است؟
12- احساس رضایت شما از مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان تا چه حدی است؟
13- تا چه حد از امنیت شغلی خود احساس رضایت می نمایید؟
14- به چه میزان از فعالیت های اداری و کارگزینی رضایت دارید؟
15- تا چه حد از وضعیت توزیع امکانات رضایت دارید؟

لطفا در صورت تمایل اطلاعات زیر را جهت برقراری ارتباط ارائه نمایید

 
فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
گزارش عملکرد 1398 اداره کل
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی