تشکیل کارگروه تخصصی با موضوع تدوین استاندارد های آموزشی در مرکز شهید باهنر رشت

کارگروه تخصصی با موضوع تدوین استاندارد های آموزشی با حضور کارشناسانی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان رشت تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان، کارگروه تخصصی موضوع تفاهمنامه سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با موضوع تدوین استاندارد های آموزشی در محل سالن همایش مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید باهنر شهرستان رشت تشکیل شد.

شایان ذکر است این جلسه با حضور کارشناسان دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

  • تاریخ درج : ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۴۷
  • تعداد بازدید: 237