تغییر سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان از 167 به 1670  
ارتباط با مسئولین
پس از ارسال پیام، کد رهگیری دریافت خواهید نمود که با استفاده از آن می توانید درخواست خود را پیگیری نمایید. پیگیری درخواست با کد رهگیری
نظر به ارسال نتیجه اقدامات بصورت پیامک، لطفاً شماره همراه خود را وارد نمائید.
*  
*   
*   
 
*  
*  

    گیلان- رشت- گلسار - نبش خیابان 115 تلفن گویا 167

    33724653 - 33724304- 013-33751541-33751541

    info[@]gilantvto.ir

فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها