تغییر سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان از 167 به 1670  
فرم سنجش رضایت مشتریان
پرسشنامه حاضر به منظور سنجش ميزان رضايت شما از نحوه ارايه خدمات جهت بهبود فعاليت‌هاي سازمان تنظيم شده ، خواهشمند است با تكميل آن، ما را در ارايه خدمات بهتر ياري فرماييد.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
براي استفاده از چه خدمتي به سازمان آموزش فني و حرفه اي مراجعه مي نماييد ؟
*  

لطفا میزان رضایت خود را از هر شاخص مشخص نمایید

1- به چه ميزان از اطلاع رساني سازمان در رابطه با مراحل انجام كار رضايت داريد؟
2- به چه ميزان از اطلاع‌رساني در تهيه مدارك مورد نياز و راهنمايي جهت تكميل مدارك رضايت داريد؟
3- به چه ميزان از سرعت انجام كار جهت دريافت خدمات رضايت داريد؟
4- به چه ميزان از دقت كاركنان در ارايه خدمات رضايت داريد؟
5- به چه ميزان از مهارت و تخصص ارايه دهنده خدمات رضايت داريد؟
6- به چه ميزان از نوع رفتار و نحوه برخورد كاركنان در دريافت خدمات مورد نظر رضايت داريد؟
7- به چه ميزان از نحوه دسترسي به مسئولان سازمان رضايت داريد؟
8- به چه ميزان از نحوه برقراري ارتباطات غير حضوري با سازمان رضايت داريد؟
9- به چه ميزان نسبت به رعايت قوانين و سلامت اداري سازمان اعتماد داريد؟
10- به چه ميزان از نحوه پاسخگوئی و رسيدگی به شکايات رضايت داريد ؟

لطفا در صورت تمایل اطلاعات زیر را جهت برقراری ارتباط ارائه نمایید

 
فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها