تغییر سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان از 167 به 1670  
سامانه های الکترونیکی خدمات اداری
۱۹ آبان ۱۳۹۵ 681

شرح خدمات

حوزه آموزش

1- سامانه مربیان در پرتال

2-ثبت نام در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

3-خرید آنلاین کارت اعتباری

4-سامانه مشاوره و هدایت شغلی

5-سامانه آموزش الکترونیک

6-سامانه مربیان در مرکز تربیت مربی کرج

7-سامانه ثبت تقاضاهای آموزش

8-سامانه نیازسنجی مشارکتی

حوزه آزمون

1-خرید و پیگیری کارت اعتباری

2-دریافت کارت ورود به جلسه

3-اعلام نتایج آزمون

4-سامانه آزمون های ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان

5-استعلام گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای

6- پرداخت هزینه صدور گواهینامه

7- اطلاع از توانایی ها و کدهای استاندارد حرفه ها

8- دریافت کارت و نتایج آزمون کتبی الکترونیکی

حوزه پژوهش

1- سامانه استانداردهای آموزش فنی وحرفه ای

2-   درخواست تدوین استاندارهای شغل ، شایستگی و آموزش

3-    درخواست بازنگری استاندارهای شغل ، شایستگی و آموزش

4-   درخواست تجزیه و تحلیل شغل

5-   درخواست اجرای طرح پژوهشی

حوزه آموزشگاه های آزاد

1-  تعریف دوره های آموزشی، ثبت مشخصات کارآموزان و معرفی به آزمون کارآموزان آموزشگاه آزاد

فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها